دی ۱۵, ۱۳۹۶

کودکانی كه مورد کودک آزاری جنسی قرار می گیرند، غالباً به دو سبک تفکر درباره خود دچار مى شوند

۱️⃣ بدلیل آنکه نتوانسته اند مانع انجام و یا مانع تکرار عمل جنسی از سوی فرد متجاوز شوند، خود را مقصر و گناهکار میدانند و به همین دلیل از اعلام اینکه مورد آزار قرار گرفته اند دورى ميكنند. ↩️ این کودکان توسط متخصص باید آگاه شوند و مورد درمان شناختی قرار بگیرند تا دریابند که آنان گناهی ندارند. ۲️⃣ کودکان خود را قربانی می بینند و این حس قربانی شدن را در زندگی و اتفاقات آینده خود هم تعمیم داده و طرحواره تسلیم و قربانی در وجودشان شکل میگیرد. ↩️ اين کودکان باید مورد درمان روانشناسی قرار بگیرند تا بیاموزند […]
دی ۱۴, ۱۳۹۶

کودک آزاری و بی توجهی به کودک

کودک آزاری و بی توجهی به کودک غالباً در طيف وسيعى شامل بدرفتارى جسمى، بدرفتارى جنسى، بدرفتارى عاطفى و بى توجهى بررسى مى شوند. 🔻در اين ميان بى توجهى (Neglecet) شایع ترین است. بی توجهی نسبت به کودک (Neglect Child) به معنای غفلت هایی است که مانع از برآورده شدن نیازهای پایه ای کودک می شوند، این نیازها شامل غذای کافی، لباس، سرپرستی، مسکن، مراقبت بهداشتی، آموزش و تربیت و‌ پرورش می شوند. 📌ریسک فاکتورهایی مانند اعتیاد والدین، افسردگی مادر و خشونت در محیط خانه ریسک فاکتورهای مهمی برای سوء رفتار هستند. 📚مبانی طب کودکان ✍️نلسون
دی ۵, ۱۳۹۶

کودکانی که با آن ها بدرفتاری شده و یا مورد غفلت و سهل انگاری واقع شده اند، نمی توانند تصویر والدین خشن و سهل انگار خود را از دنیای مطلوب خود بیرون کنند.

سیاری از کودکانی که با آن ها بدرفتاری شده و یا مورد غفلت و سهل انگاری واقع شده اند، نمی توانند تصویر والدین خشن و سهل انگار خود را از دنیای مطلوب خود بیرون کنند. از این رو بسیار ضعیف و هراسان تر از آن هستند که به جز تحمل درد و رنج کار دیگری بتوانند بکنند. 🔸 بسیاری از آن ها وقتی بزرگ می شوند و از دنیای نامطلوب پدر و مادر فاصله می گیرند، آن قدر به آدم ها بی اعتمادند که هرگز باور نمی کنند در چارچوب روابط انسانی می توان به خشنودی دست یافت. بنابراین به […]
آذر ۲۷, ۱۳۹۶

بررسی ابعاد کودک آزاری باتوجه به کتاب اصول و مهارت های تربیت کودک نوشته احمدرضا اخوت و فاطمه فیاض

  آزار و بدرفتاری با کودک از دیدگاه قانونی،پزشکی و اجتماعی تعریف شده است و شامل هرگونه آزار بدنی،جنسی ،هیجانی و غفلت از کودک زیر هیجده سال دانسته شده است. سو رفتار با کودک شامل هرگونه صدمه عمدی به کودک است مثل: آزار یا آسیب جسمی غفلت ورزیدن یا بی توجهی به صدمه دیدن کودک غفلت و بی توجهی در برطرف ساختن نیازهای عاطفی و جسمی کافی نظارت ناکافی ،رهاکردن او وضع قوانین نامناسب و غیر عادلانه در مورد کودکان حدود کودک آزاری از تحقیرو تهدید و کتک زدن کودک تا محروم ساختن او از غذا ،لباس ،سرپناه ،محبت پدرمادری […]
مرداد ۲۷, ۱۳۹۶

عوامل خطر در بزهکاری اطفال

عوامل خطر مجموعه عواملی هستند که وضعیت و شرایط کودک را به مخاطره انداخته، موجبات بزهکاری، یا ایراد صدمات جسمی، روحی، امنیتی و جنسی را فراهم نموده یا کودکان را در معرض خطر بزهکاری قرار می دهد. در واقع چه در حوزه بزهکاری و چه در حوزه بزه دیدگی و بررسی علل این پدیده و چه در مبحث نوجوانان در معرض خطر بزهکاری، توجه به عوامل خطر، جهت شناسایی وضعیت نوجوان، خصوصا راهکارهای قابل ارائه مرتبط با عوامل مذکور، از اهمیت بسزایی برخوردار است. در خصوص نوجوانان در معرض خطر بزهکاری که وضعیت بینابینی دارند و در واقع نه در […]
مرداد ۲۱, ۱۳۹۶

 علایم تجاوز جنسی به کودک

کودک به یکباره گوشه‌گیر می‌شود. از خوردن غذا خودداری می‌کند. خواب ندارد و یا کابوس می‌بیند. نمی‌تواند خوب بنشیند. از حضور در جمع و فعالیت‌های ورزشی اجتناب می‌کند. شب ادراری دارد. رفتارهای غیر معمول انجام می‌دهد. وسط یا اطراف نقاشی خود را خط‌خطی می‌کند و یا در نقاشی از رنگ تیره استفاده می‌کند. البته وجود تعدادی از این علایم برای اطمینان از تجاوز به کودک کافی نیست و برای تشخیص دقیق، ضروریست به روانشناس کودک مراجعه شود. منبع: کتاب تربیت جنسی کودکان، تالیف “هانیه جهانی، زهرا بهمن آبادی و محدثه جهانشاهی”
دی ۲۳, ۱۳۹۵

آثارمخرب کودک آزاری درذهن کودکان ازنظر ویلیام گلسر

بسیاری از کودکانی که با آن ها بدرفتاری شده و یا مورد غفلت و سهل انگاری واقع شده اند، نمی توانند تصویر والدین خشن و سهل انگار خود را از دنیای مطلوب خود بیرون کنند. از این رو بسیار ضعیف و هراسان تر از آن هستند که به جز تحمل درد و رنج کار دیگری بتوانند بکنند. بسیاری از آن ها وقتی بزرگ می شوند و از دنیای نامطلوب پدر و مادر فاصله می گیرند، آن قدر به آدم ها بی اعتمادند که هرگز باور نمی کنند در چارچوب روابط انسانی می توان به خشنودی دست یافت. بنابراین به دنبال […]