کنداکتور سمینار کودک آزاری در سکونتگاههای فقیرنشین

🔵 روز اول: شنبه ۲۸ بهمن

۱️⃣. سخنرانی مدیرعامل جمعیت امام علی (خانم زهرا رحیمی): ۱۰:١٠ الی ۱۰:٢٠

۲️⃣. سخنرانی بخش حقوقی سمینار با عنوان بررسی جرم شناختی کودک آزاری در سکونتگاه‌های فقیر نشین
(آقای دکتر فیروز محمودی جانکی، ریاست موسسه تحقیقات علوم جزایی و جرم شناسی دانشگاه تهران): ۱۰:٢٠ الی ۱۰:٤٠

۳️⃣. پنل حقوقی: ١٠:٤٠ الی ١٢:٣٠
مدیر پنل: خانم زهرا رحیمی، مدیرعامل جمعیت امام علی
مهمانان:
۱. آقای دکتر محمدجواد فتحی، نماینده مجلس شورای اسلامی
۲. خانم صفری، کارشناس مرجع ملی حقوق کودک وزارت دادگستری
۳. آقای دکتر سید علی اصغر رفاهی مدیرکل محترم دفتر پیشگیری های مردمی و مشارکت های مدنی معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه
۴. آقای دکتر زینالی استاد محترم دانشگاه

۴️⃣. ارائه تحقیق میدانی جمعیت امام علی: ۱۳:٠٠ الی ۱۳:٣٠
خانم رویا منوچهری (دبیر سمینار)

۵️⃣. پنل پزشکی: ١٣:٣٠ الی ١٥:٠٠
مدیر پنل: خانم سارا رضائی، مسئول کمیته درمان جمعیت امام علی
۱. خانم دکتر امیدنیا، ریاست اداره سلامت اجتماعی دفتر سلامت روانی، اجتماعی و اعتیاد وزرات بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
۲. خانم رجایی، مسئول برنامه سلامت نوجوان و جوانان وزرات بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
۳. خانم دکتر فاطمه خوشنوای فومنی، هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران
۴. آقای دکتر علی محمدی، ریاست اداره آموزش و پژوهش سازمان پزشکی استان تهران
۵. خانم اعلایی، سرپرست مددکاری بیمارستان مرکزطبی کودکان

۶️⃣. ارائه تحقیق کیفی کمیته روانشناسی جمعیت امام علی (ع): ۱۵:٠٠ الی ۱۵:٣٠
آقای دکتر قهرمانی، روان درمانگر جمعیت امام علی

۷️⃣. ارائه تجربیات جهانی: ١٥:٣٠ الی ۱۶:٠٠
خانم موژان انصاری، مسئول کمیته بین الملل جمعیت امام علی

۸️⃣. پخش کلیپ حقوقی: ۱۶:٠٠ الی ۱۶:٣٠

🔵 روز دوم: یکشنبه ۱۳۹۶/۱۱/۲۹

۱️⃣. سخنرانی بخش روانشناسی با عنوان بررسی روانشناختی کودک آزاری در سکونتگاه های فقیر نشین
(سخنرانی دکتر محمدعلی مظاهری، ریاست دانشکده روانشناسی شهید بهشتی):
۱۰:١٠ الی ۱۰:٤٠

۲️⃣. پنل اجتماعی: ١٠:٤٠ الی ١٢:٣٠
مدیر پنل: خانم عاطفه صحرایی، مسئول کمیته مددکاری اجتماعی جمعیت امام علی(ع)
مهمانان:
۱. خانم دکتر فاطمه ذوالقدر نماینده محترم مجلس شورای اسلامی
۲. آقای دکتر کیایی، مدیرکل دفتر مراقبت در برابر آسیب های اجتماعی وزارت آموزش و پرورش
۳. آقای دکتر جعفری ریاست محترم اورژانس اجتماعی سازمان بهزیستی کل کشور
۴. آقای دکتر ایزدی جیران، استاد دانشگاه، انسان شناس

۳️⃣. پخش مستند سمینار: ١٢:٣٠ الی ١٣:٢٠

۴️⃣. پنل مسئولین: ١٣:٢٠ الی ١٥:٠٠
مدیر پنل: خانم زهرا رحیمی، مدیرعامل جمعیت امام علی(ع)
مهمانان:
۱. خانم طیبه سیاوشی، نماینده مجلس شورای اسلامی
۲. دکتر فریبا درخشان نیا، مدیرکل دفتر امور آسیب دیدگان اجتماعی سازمان بهزیستی کشور
۳. خانم دکتر الهام فخاری، عضو محترم شورای اسلامی شهر تهران، ری و شمیران
۴. آقای دکتر زنگانه مدیرکل محترم پیشگیری های فرهنگی و اجتماعی معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه
۵. خانم سوسن مازیار فر، مدیر اجرایی سمینار (ارائه چند مورد حاد کودک آزاری)

۵️⃣. سخنرانی موسس جمعیت امام علی
(آقای شارمین میمندی نژاد): ۱۵:٠٠ الی ۱۵:٣٠

۶️⃣. سخنرانی بخش اجتماعی با عنوان زخم های خشونت ساختاری: کودک آزاری در بسترهای فقر (آقای دکتر ایزدی جیران، استاد محترم دانشگاه): ۱۵:٣٠ الی ۱۵:٥٠

۷️⃣. ارائه مقالات برگزیده: ١٥:٥٠ الی ۱۶:١٠

۸️⃣. بیانیه سمینار: ۱۶:١٠ الی  ۱۶:٢٠

 

👤دکتر فیروز محمودی سخنران بخش حقوقی: “بررسی جرم شناختی کودک آزاری درسکونتگاه‌های فقیر نشین”
🕙زمان سخنرانی در روز اول سمینار١٠:۲۰ الی۱۰:۴۰

 

👤 دکتر محمدجواد فتحی از مهمانان پنل حقوقی
🕙زمان پنل حقوقی در روز اول سمینار کودک آزاری١٠:٤٠ الی ١٢:٣٠

👤 دکتر امیر حمزه زینالی از مهمانان پنل حقوقی
🕙زمان پنل حقوقی در روز اول سمینار کودک آزاری١٠:٤٠ الی ١٢:٣٠

 


سخنرانی دکتر اصغر ایزدی جیران
امروز یکشنبه ساعت ۱۵:۳۰
با عنوان ؛زخم های خشونت ساختاری: کودک آزاری در بسترهای فقر

سخنرانی شارمین میمندی نژاد، موسس جمعیت امام علی

امروز یکشنبه ساعت ۱۵