محدودیت افشا سوءاستفاده جنسی در کودکانی که با دوربین فیلمبرداری شده اند

ماجرای یک اهورا و یک حمید
آبان ۲۰, ۱۳۹۶
ترجمه‌ی فصل اول کتاب پیشگیری از کودک‌آزاری منتشر شده توسط سازمان سلامت جهانی
آبان ۲۲, ۱۳۹۶

Article in American Journal of Psychiatry · March 2002

مقدمه :

نتایج تحقیقات تجربی نشان داده اند که کودکانی که مورد سوء استفاده جنسی قرار گرفته بودند افشاسازی تجربیات خود را انکار می کردند و یا به نوعی این تجارب را با بی میلی بیان کرده اند .
هدف از این مطالعه بررسی این موضوع بوده است که تا چه حد کودکانی که مورد سوءاستفاده جنسی قرار گرفته اند تجارب خود را افشاسازی میکنند و موانع محدودیت افشاسازی انها را شرح میدهد .
روش :
در این پژوهش ده کودک که چنین تجاربی را داشتند و از تجربیات انها فیلم برداری شده بود مورد بررسی قرار گرفتند . ونتایج جالب این بود که هیچ کدام از این ده کودک قبل از مصاحبه پلیس هیچ افشاسازی نکرده بودند .قربانیان ده کودک شامل نه پسر و یک دختر بودند.میانگین سن تجربه سوءاستفاده جنسی ۶/۵ سالگی و سن در زمان مصاحبه با پلیس ۹/۶ سالگی بوده است .در این پژوهش تمام ویدئوهای موارد سو استفاده جنسی کودکان و پروتکل مصاحبه پزشکی قانونی مورد بررسی قرار گرفت .شدت سوء استفاده توسط سیاهه ابعاد سوء استفاده مورد ارزیابی قرار گرفت .

نتایج نشان داد که :
هیچ کدام از ده کودک سوء استفاده جنسی را گزارش نکردند .
۳ کودک بدرفتاری را گزارش کردند که شاهدی برای وقوع انها وجود نداشت .
۳ کودک که افشاسازی کرده بودند و یک کودک که افشاسازی نکرده بود گزارش کردند که تمایلی برای افشاسازی نداشتند و دلایل و انگیزه های مختلفی را گزارش کردند .
۳ کودک دیگر مشکل در یاد اوری تمام یا بخشی از ان را داشتند .که دوتای انها فعالانه تلاش کردند وقایع را فراموش کنند و از فکر کردن در مورد انها اجتناب کردند .
بحث و بررسی :
مکانیزمهایی که در دوران کودکی مانع از افشاسازی می گردد فراموشی است که به نحوی که قادر به بازنویسی جنبه خاص حادثه مثل زمان و چگونگی شروع نبودند .
مکانیزم دیگر نبود مفاهیم کافی برای درک اینکه چه اتفاقی افتاده است که قادر باشند این مفاهیم را به هم ارتباط دهند .
علارغم استفاده از سوالات مستقیم ، تمایل کودکان مورد سوء استفاده ازار و اذیت جنسی به انکار و نادیده گرفتن تجربیات انها بوده است و یا تمایل به ادعاهای کذب سوء استفاده جنسی بوده است که دلایل و انگیزه های مختلفی دارد.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *