دی ۲۳, ۱۳۹۶

همبستگی سوء مصرف مواد مخدر و کودک آزاری

مصرف مواد توسط والدین یا مراقبان احتمال آزار و اذیت کودکان را افزایش می دهد. براساس پژوهش های موجود، کودکانی که پدرانشان مصرف کننده مواد مخدر و الکل می باشند چهار برابر بیشتر از سایر کودکان، احتمال خطر غفلت دربین آنها وجود دارد. علاوه بر این ۶۵٪؜ از کودکانی که مورد غفلت قرار گرفته اند والدین سوءمصرف کننده مواد داشته اند. براساس پژوهش های موجود، در بین انواع مواد اعتیادآور، الکل شایع ترین ماده ای است که باعث می شود کودکان مورد غفلت قرار گیرند. منبع:بررسی همبستگی بین سوء مصرف مواد مخدر با بروز اختلال Child Abuse احسان صبوری، سیامک […]
دی ۱۵, ۱۳۹۶

کودکان آزار دیده دیروز، درگير بزه امروز

کودک آزاری شامل تنبیه بدنی، خشونت کلامی مانند توهین و ناسزا، سوءاستفاده جنسی، غفلت از فرزندان و محرومیت از غذا و تفریح است. در پژوهشی، شامل تمام مددجویانی که با روش تمام شماری در دوگروه با جرائم خشونت‌بار و شرارت و سایر جرائم در کانون اصلاح و تربیت استان تهران در سال ۱۳۹۱ تحمل کیفر می‌کردند، با هم مقایسه شدند. هدف از این مطالعه مقایسه گروه مددجویان با جرائم خشونت‌بار مانند قتل، شرارت، نزاع دسته جمعی و سرقت‌های مقرون به آزار با دیگر مددجویان مرتکب جرائم دیگر نظیر موادمخدر، سرقت، جرائم منکراتی و … در سابقه‌ی وجود خشونت خانوادگی به […]
دی ۱۲, ۱۳۹۶

چالش های پرداختن به موضوع کودک آزاری جنسی در ایران

اگر موضوع کودک آزاری جنسی کودکان تاکنون کمتر مورد بحث و گفتگو قرار گرفته است، نه به خاطر بی‌اهمیت بودن موضوع، و نه به جهت قلت موارد اتفاق افتاده است بلکه این موارد به طور مکرر واقع می‌شوند و عدم طرح و پرداخت این معضل بزرگ فرهنگی و اجتماعی بدین خاطر است که از نظر سنتی و فرهنگی، این موضوع به صورت یک «تابو» به شمار می رود. و تمایلی به صحبت درباره اش وجود ندارد و دیگر آن که جرم کودک آزاری به ویژه کودک آزاری جنسی، یک جرم نسبتاً پنهان است و حتی مجرمان و مرتکبان این جرم […]
دی ۸, ۱۳۹۶

سن کودکان با نوع کودک آزاری ارتباط دارد

در تقسیم بندی که بر اساس نوع آزاردیدگی در کودکان و نوجوانان ایرانی انجام شده است، آزارهای جسمی، عاطفی و جنسی به ترتیب بیشترین فراوانی‌ها را دارند. تنبیه بدنی بیشترین فراوانی را به خود اختصاص داده است و پس از آن رها شدن کودکان در خیابان و مواردی همچون مورد تجاوز واقع شدن، فروخته شدن، حبس شدن، و مورد بی توجهی واقع شدن در رده های بعدی قرار گرفته است. نتایج پژوهش نشان می دهد که کودکان در دامنه سنی ۴ تا ۸ سال بیشتر از سایرین مورد آزار و اذیت قرار می گیرند. در سنین میانی کودکی ۶ تا […]
دی ۷, ۱۳۹۶

بررسی علل شكل گيری چرخه كودك آزاری

نظریات جامعه شناختی مرتبط با شکل گیری چرخه کودک آزاری :   نظریه یادگیری اجتماعی : کودکان آزار دیده تفکرات کجروانه را از والدین و یا سایر بالغین آزارگر فراگرفته و در بزرگسالی خو نیز کودک آزار می شوند.    نظریه فرصت افتراقی : آزاردیدگی در کودکی موجب فراهم آمدن فرصت همزیستی کودک با الگوهای آزارگری شده و تداوم آن در طول زمان موجب گرایش کودک به آزارگری می شود .    نظریه تقویت افتراقی : کودکان با مشاهده تایید رفتارهای کودک آزاری توسط جامعه ، عمل آنان را رفتاری قابل قبول تلقی و در بزرگسالی اقدام به آن می […]
دی ۶, ۱۳۹۶

تاثیر روانی کودک آزاری و نقش پلیس در پیشگیری از بروز آن

برای پیشگیری از بروز کودک آزاری باید سه سطح پیشگیری را در برنامه های پیشگیری از کودک آزاری بکار بست. پیشگیری سطح اول: در این سطح تمامی والدین مخاطب ما هستند تا از وقوع کودک آزاری پیشگیری شود. هدف اجرای برنامه های فرهنگی و اجتماعی با هدف آشنایی والدین با مفاهیم آزار کودکان و عواقب ناشی از آن است. قوانینی که زمینه بروز کودک آزاری را فراهم می کنند و مانع از اقدام پیشگیرانه و موثر پلیس اجتماعی می شوند باید شناسایی شود.بطور مثال مشخص نبودن محدوده تادیب و تنبیه در قوانین عاملی است که منجرگردیده است مرزی برای تنبیه […]
دی ۵, ۱۳۹۶

کودک‌آزاری و عوامل دخیل در آن

طبق تحقیقات صورت گرفته در زمینه کودک آزاری ، سن متوسط قربانیان حدود هفت سال است که از این میان ‎٪۵۳ را دختران و ‎٪۴۷ را پسران تشکیل می‌دهند. ‏ در ‎٪۷۹ موارد قربانیان به وسیله والدین، ‎٪۱۰ توسط بستگان، ‎٪۵ توسط افراد غریبه و ‎٪۲ به‌وسیله ناپدری و نامادری مورد سوءرفتار قرار گرفته‌اند. منبع : کودک‌آزاری و عوامل دخیل در آن، همایش ملی تحقیقات کاربردی در سلامت همگانی و توسعه پایدار، نوشته زهره عباسی، محبوبه طباطبائی چهر و فرزانه رشیدی
دی ۵, ۱۳۹۶

فقر مهم ترین عامل درکودک آزاری

محققان به منظور بررسی عوامل موثر بر کودک آزاری به رابطه بین فقر و کودک آزاری اشاره کردند. بررسی های انجام شده در مطالعات گوناگون بر مولفه های متفاوتي كه زمينه كودك آزاری را فراهم ميكند، اشاره دارد؛ اولین مولفه میزان درآمد خانوار است در خانوار درگير فقر امکان تامین حداقل نیاز اساسی کودکان برای خانواده مشکل است در نتیجه غفلت از کودکان در این خانواده ها وجود دارد. دومین مؤلفه منطقه محل سکونت خانواده است. به علت درآمد پایین و هزینه های زیاد مسکن، خانوارها حاشیه های شهر را برای سکونت انتخاب می‌کنند که به نسبت ناامن تر می‌باشد. […]
دی ۵, ۱۳۹۶

انواع کودک آزاری وعواقب آن

سوء رفتار با کودکان از مشکلات عمده بهداشتی و درمانی است که با توجه به اثرات همه جانبه آن در درازمدت نیازمند توجه جدی است. کودک آزاری تمام اشکال بدرفتاری با کودکان مانند آزار جسمی، آزار هیجانی، آزار جنسی و مساحمه درمورد کودک را شامل می‌شود. کودکان آزاردیده در همه جنبه‌های رشد، مانند رشد جسمی، ذهنی، روانی و اجتماعی، با مشکلات و نارسایی‌های فراوان روبه‌رو خواهند شد؛ بنابراین شناسایی فاکتورهای مؤثر در بروز کودک آزاری و ارائه مداخلات مناسب می‌تواند گامی مؤثر در جهت کاهش شیوع آن باشد. کودک‌آزاری و عوامل دخیل در آن، همایش ملی تحقیقات کاربردی در سلامت […]